Sponsors

 
De oprichting en instandhouding van de kinderboerderij is mede mogelijk gemaakt door onderstaande instellingen, bedrijven en particulieren:

Tafelronde Wolvega, Verpleeg- en Zorgcentrum Lindestede, Lions Wolvega e.o., Vrouwen van Nu Wolvega, Sinterklaasteam Wolvega e.o., Gemeente Weststellingwerf, Rabobank de Stellingwerven, Woningstichting Weststellingwerf, Serviceclub Weststellingwerf, Middendorp & De Boer Wolvega, Oosterveld Installatietechniek De Blesse, Jantje Beton, Rotary Wolvega, CBS De Adelaar Wolvega, CBS De Wegwijzer Wolvega, Van Lune en Rienksma Sneek, LetsNet Heerenveen, Drenthe College, Modehuis Boersma Wolvega, Commerciële Club Weststellingwerf, Veenstra CC&O Wolvega, Provincie Fryslân, OBS Triade Wolvega, OBS Tuindorpschool Wolvega, Stichting SPOS Leeuwarden, OBS Zuid Wolvega, Dirk van den Broek Wolvega, Fonds Bolsward Dronrijp 1993, Stichting Bercoop Fonds Oldeberkoop, Buurtvereniging Zuidkante Wolvega, VSB fonds, Samenwerkende fondsen buiten spelen, KBS Mgr. Scholtenschool Wolvega, Grunstra architecten Bolsward, Fam. R. de Boer Wolvega, Univé Wolvega, dhr. J. de Jong Wolvega, de opgeheven huurdersvereniging Martiniwoningen Wolvega en mevr. N. de Boer Tijnje.

De onderstaande instellingen en bedrijven dragen bij in de exploitatie van de kinderboerderij:

Verpleeg- en Zorgcentrum Lindestede

Welkoop Wolvega

Dierenkliniek Wolvega

Hoefsmid Henk van der Tuin Wolvega

Notariskantoor De Werven willen we bedanken voor de hulp bij de oprichting van de Kinderboerderij en Van der Let & Partners voor het sponsoren van deze website.

Wij zijn blij met elke bijdrage die gedaan is of nog zal worden gedaan: dank aan iedereen.